-->
Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

P. Olesen A/S​

Velkommen til P. Olesen A/S

Kunne du tænke dig, at vide lidt mere om os?

Nedbrydning og skrotning i 50 år

​Vi har lyst til at fortælle om, hvem vi er, hvad vi gerne vil kendes for og ikke mindst, hvilke kompetencer vi har opbygget gennem flere generationer via utallige løste opgaver og i det følgende har du mulighed for at læse lidt om dette. Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os via hjemmesidens kontakt data.

P. Olesen A/S er en entreprenørvirksomhed med speciale i nedbrydning, nedskæring/skrotning, neddeling af træ samt miljøsaneringer, der indbefatter asbest og miljøgiften PCB.

Læs mere om Nedbrydning

Læs mere om Nedskæring/Skrotning

Læs mere om Miljøsanering

P. Olesen A/S har ca. 145 ansatte og gennem 50 år har vi opsamlet erfaring fra vidt forskellige nedbrydnings- og saneringsopgaver på bygninger, demontering af større fabriksanlæg, stålkonstruktioner, skorstene og broer samt knusning af beton, murbrokker, asfalt og træ.

Vi udfører opgaver i hele landet med udgangspunkt i vore 4 afdelinger i Hovedgård ved Horsens, Hasselager ved Aarhus, Fredericia og Ringsted.

(Se adresser m.v. under kontakt ).

Som en seriøs aktør vil vi gerne være kendt for vore holdninger til kvalitet, miljø og arbejdsmiljø.

Kvalitet hos P. Olesen A/S

Vi opfatter kvalitet som altomfattende og er i virkeligheden pejlemærket for, hvorledes man som en professionel virksomhed skal opføre sig overfor kunder, kolleger og alle andre interessenter, man kommer i berøring med.

Gennem vort medlemskab af Dansk Byggeris Nedbrydningssektion og Dansk Asbestforening sikres, at der løbende foretages en uvildig stikprøvekontrol af det udførte arbejde. Dette forhold tillige med ønsket om at stille vore kunder tilfredse gør, at vi til stadighed forsøger at blive bedre.

​​​Vi er miljøbevidste

P. Olesen A/S har årelang erfaring med håndtering af byggeaffald og selskabet er via sin miljøgodkendelse godkendt til at modtage ikke-farligt byggeaffald på dets modtagestationer herfor i Hovedgård v./Horsens, Hasselager v./Århus samt Fredericia.​

Sortering af byggeaffaldet

Sortering er nøglen til at sikre såvel forsvarlig håndtering af byggeaffaldet som størst mulig genanvendelse af materialer egnet hertil og afhængig af omstændighederne (geografi, økonomi, entreprisens omfang, sikkerhed osv.) foretager P. Olesen A/S sortering som udgangspunkt på pladsen for arbejdets udførelse og ellers på vore modtagestationer herfor. I samarbejde med bygherren og gerne via udbudsmaterialet fastslås inden start, hvilke affaldstyper, der kan forventes, så en korrekt anmeldelse til pågældende kommune kan foretages.

Transport af byggeaffald sker enten via egne eller fremmede transportører.

Alternativt transporteres byggeaffaldet til egne eller fremmede modtagestationer herfor.

For eksempelvis asbest og PCB iagttages helt særlige forholdsregler for såvel arbejdets udførelse som affaldshåndteringen og ganske kort kan oplyses, at sådanne materialer forsegles, mærkes og indleveres på modtagestationer godkendt hertil.

Som medlem af Entreprenørforeningens Nedbrydningssektion er vi naturligt forpligtet til at foretage selektiv nedbrydning til fremme af øget genanvendelse af bygge- og anlægsaffald ligesom vi er underlagt regler for bl.a. styring af kvalitet, kontrol og miljøsikring undernedbrydningsprocessen.

Ansvarligt arbejdsmiljø

​Da der i forbindelse med nedbrydningsopgaver ofte vil kunne være en øget risiko for tilskadekomst er der til stadighed fokus på at planlægge arbejdets udførelse, så det kan ske på en sundheds- og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Derfor indledes ennedbrydnings- eller saneringsopgave med at kortlægge de områder, hvor der på forhånd synes at være en øget risiko, så de nødvendige forholdsregler kan tages og risikoen elimineres eller begrænses. Arbejdspladsvurderinger, Plan for Sikkerhed og Sundhed samt sikkerhedsmøder er derfor helt nødvendige og naturlige værktøjer i vor hverdag. I samarbejde med bygherre og dennes rådgiver eller evt. hovedentreprenør sker denne kortlægning.​

Vores afdelinger​

​P. Olesen A/S

Industriområdet 25

8732 Hovedgård

P. Olesen A/S

Birkegårdsvej 38

8361 Hasselager

P. Olesen A/S

Nordre Kobbelvej 17A

7000 Fredericia​​

​P. Olesen A/S

Jættevej 4

4100 Ringsted

​Skriv til os allerede i dag

 
 
 
 
Jeg vil gerne kontaktes *

 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Følg os​

facebook-lille-hvid​  linkedin-lille hvid

Kontakt os

​P. Olesen A/S

CVR: 14345140

Industriområdet 25
​8732 Hovedgård

​Telefon: 75 66 25 00

Mail: mail@p-olesen.dk

Kontorets åbningstider​

Mandag​

07.00 - 17.00​

Tirsdag

07.00 - 17.00​

Onsdag

07.00 - 17.00​

Torsdag

07.00 - 17.00​

Fredag

07.00 - 15.00​

Telefonens åbningstider​

Mandag​ - Torsdag

07.00 - 16.00​

Fredag

07.00 - 15.00​